1. Yetki

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 46’ncı ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 32’nci maddesi ile 03.02.1984 tarih ve 18311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

2. Görev

 

§  Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

§  Öğrencilerin ve personelin beslenme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

§  Öğrencilerin barınma ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

§  Öğrencilerin ve personeli spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

 

3. Sorumluluk

 

Daire; bütçe imkânları nispetinde sağlık hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, sosyal hizmetler, kültür ve spor hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.